Home

Geschiedenis

Accomodatie

Bestuur

Foto's

Lid worden?

Links

Sponsors

 

Lidmaatschap

Om u aan te melden als nieuw lid, of als u een keer wil komen kijken of de schietsport wat voor u is, kunt u zich aanmelden bij een van onze bestuursleden. De kontakt gegevens staan op deze web-site. Als u gebruik maakt van een aanmelding via e-mail wilt u dan uw telefoon nummer vermelden zodat wij u kunnen benaderen om een afspraak te maken en om dan op een vrijdagavond bij de vereniging langs te komen (onze club avond).

Om lid te worden betaalt u entreegeld. Het entreegeld c.q. inschrijfgeld bedraagt voor alle nieuwe leden € 35,00.

Het schietseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 mei van het opvolgend jaar,
het contributiegeld bedraagt op dit moment voor seniorleden € 185,00 per schietseizoen.

Bij het contributiegeld is inbegrepen: het KNSA lidmaatschap, het abonnement op de Schietsport, schietkaarten en het verenigingsschildje.

Als u besluit lid te worden moet u een aanmeldings formulier invullen en twee pasfoto’s inleveren. Het aanmeldings formulier komt dan voor een periode van een jaar op het publicatiebord in het verenigingsgebouw te hangen, gedurende de eerste drie maanden kunt u onder begeleiding de schietsport bij ons op de vrijdag avonden vanaf 20.00 uur komen beoefenen. Na deze perioden moet u een “Verklaring Omtrent het Gedrag” ( een zgn. VOG ) bij de secretaris inleveren. Dit formulier is te verkrijgen via de gemeente waarin u woont.

De hierop volgende periode blijft u aspirant lid tot het jaar verlopen is, hierna wordt er door het bestuur beoordeeld of u aangenomen wordt als lid van onze vereniging. De beoordeling van het bestuur wordt u schriftelijk bekend gemaakt.

Als u aangenomen bent als lid van onze vereniging wordt u geacht deel te nemen aan onze onderlinge clubcompetitie, deze onderlinge geweer en pistool competitie wordt gehouden over 24 schietbeurten en is ingedeeld over een aantal geweer- en pistoolschutters groepen.

Voor verdere vragen kunt u ons bereiken via de vermelde adressen vernoemd onder de knop bestuur.